كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) محمدسرحدي

محمدسرحدي
[ شناسنامه ]
نرم افزارجالب شيمي (سرحدي) ...... پنج شنبه 87/9/28
زندگي يك شيميدان ...... شنبه 87/9/23
درسنامه هاي تعادل شيميايي ...... پنج شنبه 87/9/7
دانلود نرم افزار شيمي... ...... پنج شنبه 87/9/7
دانلود نرم افزار شيمي... ...... پنج شنبه 87/9/7
انيميشن تابش آلفا ، بتا و گاما ...... پنج شنبه 87/9/7
فلش الكتروليز شيميايي ...... پنج شنبه 87/9/7
كتامين ...... چهارشنبه 87/8/29
نگاهي به نورجيزك مخرب ترين ماده مخدر ... ...... چهارشنبه 87/8/29
كپسولهاي ترك اعتياد، بلاي جان معتادان ...... چهارشنبه 87/8/29
كراك مهلك تربين مخدر ...... چهارشنبه 87/8/29
عكس هايي از پتروشيمي اوره و آمونياك غدير در عسلويه و مراحل ساختش ...... چهارشنبه 87/8/29
نيروگاه هسته اي ...... چهارشنبه 87/8/29
حضور زن در صنعت ...... چهارشنبه 87/8/29
عكس هايي از بزرگترين برج تقطير دنيا در عسلويه ...... چهارشنبه 87/8/29
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها