كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) محمدسرحدي

محمدسرحدي
[ شناسنامه ]
عكس هايي از عسلويه- پارس جنوبي ...... چهارشنبه 87/8/29
وقتي نفت تمام شد چه بسوزانيم؟؟ ...... يكشنبه 87/8/19
سوخت هيدروژن ...... يكشنبه 87/8/19
انتقال گاز طبيعي با فناوري هاي جديد ...... يكشنبه 87/8/19
انواع مخازن نفت و گاز ...... يكشنبه 87/8/19
يخ اما داغ... ...... يكشنبه 87/8/19
ايميل من ...... شنبه 87/8/18
اثر حرارت بر آب ...... شنبه 87/8/18
شکر+سولفوريک اسيد ( sugar+ sulfuric acid) ...... شنبه 87/8/18
NaSiOSi ...... شنبه 87/8/18
مندليف ...... شنبه 87/8/18
واکنش ترکيب ...... شنبه 87/8/18
واکنش تجزيه ...... شنبه 87/8/18
پيوند هيدروژني ...... شنبه 87/8/18
به خاطر سپردن نام عنصرهاي جدول تناوبي ...... شنبه 87/8/18
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها